obnova bytových domov

Komplexná obnova bytových domov znamená nielen zlepšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií a budov, odstránenie systémových porúch a statických nedostatkov, výmenu výplňových konštrukcií, odstránenie tepelných mostov a elimináciu vzniku plesní, ale aj hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmenu spoločných rozvodov technických zariadení budov a v neposlednom rade generálnu opravu alebo výmenu výťahov a zdrojov vykurovania. Procesu komplexnej obnovy bytových domov musí predchádzať dobrá projektová príprava, diagnostika a tepelnotechnické posúdenie budovy, zodpovedný výber zhotoviteľa a správne nastavenie financovania. Uvedenými opatreniami je možné zabezpečiť účelné vynaloženie finančných prostriedkov bytového domu na zabezpečenie energetických úspor, predchádzanie havarijným stavom a predĺženie životnosti bytového domu

V rámci obnovy bytových domov Vám ponúkame:

  • Konzultáciu a technické poradenstvo
  • Vypracovanie cenových ponúk
  • Teplotechnické posúdenie stavebných konštrukcií bytového domu a prepočty úspor a návratnosti investície (energetická náročnosť prevádzky budovy)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Inžinierskej činnosti, napr. stavebné povolenie a s tým súvisiace podklady
  • Dozorovanie stavieb
  • Obnova bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia balkónov/lodžií, zateplenie a rekonštrukcia plochých a šikmých striech, regulácia vykurovacej sústavy, rekonštrukcia interiéru bytového domu – podlahy, osvetlenie, el. rozvody.
  • Protokol o odovzdaní stavby, kolaudácia
  • Záručný a pozáručný servis