MB-SE75 modulová

Bloková fasáda (segmentová, modulová) MB-SE75 je skonštruovaná ako systém k rychlej montáži už zmontovaných segmentov, ktoré sa vzájomne spájajú a kotvia do nosnej konštrukcie budovy.

Prefabrikácia prvkov sa prevádza vo výrobnej dielni, co umožňuje vyššiu akosť finálného výrobku a rychlejšiu montáž bez nutnosti použitia fasádneho lešenia.

Systém blokovej fasády spĺňa najvyššie technické a estetické požiadavky – viditeľná šírka profilov je 75 mm, dilatačná medzera medzi jednotlivými segmentami je len 9 mm.

Súčiniteľ prestupu tepla Uf = 1,44 – 2,83 W/m2K.

V závislosti na požiadavkách na odolnosť systému obsahuje radu profilov konštrukčnej hĺbky 85 – 145 mm s možnosťou zasklenia výplní v rozsahu od 26 do 42 mm.

Konštrukcie zaisťujú vysokú odolnosť na infiltráciu vody a vzduchu, o čom svedčia parametre dosiahnuté pri skúškach v Inštitúte Stavebnej Techniky:

  • priepustnosť vzduchu: trieda AE1200 PN-EN 12152:2004
  • vodotesnosť: trieda RE1200 PN-EN 12154:2004
  • odolnosť proti namáhaniu vetrom:
    • úžitková 2400[Pa] PN-EN13116:2004
    • bezpečnostná 3600[Pa] PN-EN13116:2004
  • odolnosť proti nárazu: trieda I5/E5 PN-EN14019:2004

Vstupné skúšky typu ITT boli prevedené podľa výrobnej normy PN-EN 13830:2005.

 

Bloková fasáda MB-SE75 umožňuje použitie rôznych otváravých prvkov: okná a dvere založené na systéme MB-70 alebo MB-70HI, okná so skrytým krídlom MB-70US, MB-70US HI alebo vo verzii MB-70SG a tiež „bezrámové” konštrukcie vyklápané von založené na štrukturálnom systéme MB-SG50.

Ak máte akékoľvek otázky , neváhajte nás kontaktovať. +421 915 707 477


« Späť na Hliníkové fasády