ALIPLAST

Aliplast je svetovo známou firmou zaoberajúcou sa výrobou systémov z hliníka s niekoľkými výrobnými závodmi rozmiestnenými po celom svete. Vďaka svojej funkcionalite, technickým parametrom a estetickej hodnote zažíva toto odvetvie rozkvet. Nové trendy naväzujú na nové výzvy vedúce k uspokojeniu predstáv architektov – tvorcov nových trendov a akosti v stavebníctve. Široká paleta výrobkov firmy Aliplast určite napomáha tieto predstavy realizovať. Vysoká kvalita systémov z hliníka a zároveň vysoká technologická úroveň s parametrami, ktoré vyhovujú európskym normám ako napr.normy pre akustickú alebo tepelnú izoláciu, či pre odolnosť voči vetru alebo prenikaniu vody. Otváravé prvky okien majú centrálne a akustické tesnenie z EPDM. Profily zodpovedajú norme EURONUT, preto je možné na ne montovať štandardné európske typy závesov a zámkov. Je možné použiť aj bezpečnostné zámky.

Dnes Aliplast svojim zákazníkom môže ponúknuť hliníkové systémy okien a dverí, konštrukcie v systéme fasád, posuvné systémy, skladacie systémy, zimné záhrady so zastrešením, balustrády a mnohé ďalšie. Systémy sú rozdelené do dvoch hlavných skupín – s tepelnou izoláciou a bez nej. Celková ponuka je dnes tak široká, že Aliplast dokáže uspokojiť aj tých najnáročnejších zákazníkov.