Často kladené otázky

Aké sú bezpečnostné sklá?

Bezpečnostné sklá sa vyznačujú zvýšenou odolnosťou voči rozbitiu a v prípade, že medze ich pevnosti budú aj tak prekonané, spôsob ich rozbitia minimalizuje riziko spôsobenia rezných rán.

ESG – tepelne tvrdené sklo so zvýšenou odolnosťou voči mechanickým a tepelným šokom Počas procesu tepelného tvrdenia sa sklo zahreje na teplotu vyššiu ako 600°C a následne sa prudko ochladí. V prípade rozbitia je toto sklo charakteristické tým, že sa rozbije na malé neostré kúsky. Povrch skla je možné následne vizuálne upravovať pieskovaním, digitálnou vzorovanou potlačou, homogénnym emailovaním.

TVG – tepelne spevnené sklo so zvýšenou odolnosťou voči mechanickým a tepelným šokom. V prípade rozbitia sa toto sklo roztriešti na veľké kusy a preto musí byť používané s bezpečnostnou fóliou. Najčastejšie sa používa v dvoch vrstvách, ktoré sú vzájomne zlaminované bezpečnostnou fóliou. Povrch skla je možné následne vizuálne upravovať pieskovaním, digitálnou vzorovanou potlačou, homogénnym emailovaním.

VSG – laminované sklo, kde sa vždy jedná a dve vrstvy skla, ktoré sú vzájomne zlaminované bezpečnostnou fóliou. V prípade rozbitia ostávajú črepiny na fólii a nehrozí tak ich vypadnutie a následné poranenie osôb. Povrch skla je možné následne vizuálne upravovať pieskovaním, digitálnou vzorovanou potlačou, homogénnym emailovaním. Vďaka možnosti vkladania rôznych medzivrstiev z farebných fólií v širokej škále odtieňov a imitáciami veľkého výberu materiálov je možné dosiahnuť nepreberné množstvo vizuálnych kombinácií.

ESG/VSG – najbezpečnejšia varianta bezpečnostného skla, kde sú vzájomne zlaminované dve vrstvy tepelne spevneného skla. Tieto sklá sú veľmi ťažko rozbitné a ak k ich deštrukcii predsa len dôjde, vďaka laminačnej fólii nedochádza k úletu drobných čriepkov. Povrch skla je možné následne vizuálne upravovať pieskovaním, digitálnou vzorovanou potlačou, homogénnym emailovaním. Vďaka možnosti vkladania rôznych medzivrstiev z farebných fólií v širokej škále odtieňov a imitáciami veľkého výberu materiálov je možné dosiahnuť nepreberné množstvo vizuálnych kombinácií.

TVG/VSG – laminované sklo, kde sú prostredníctvom laminačnej fólie vzájomne spojené dve vrstvy tepelne spevneného skla. Tento typ skla sa najčastejšie využíva pri markízach a prestrešeniach s bodovým uchytením. . Povrch skla je možné následne vizuálne upravovať pieskovaním, digitálnou vzorovanou potlačou, homogénnym emailovaním. Vďaka možnosti vkladania rôznych medzivrstiev z farebných fólií v širokej škále odtieňov a imitáciami veľkého výberu materiálov je možné dosiahnuť nepreberné množstvo vizuálnych kombinácií.

Aký je postup pri realizácii žiadanej konštrukcie?

Na začiatku je vždy potreba a predstava klienta, ktorá môže byť inšpirovaná konštrukciou vo vyhotovení, ktoré už niekde videl, alebo je zhmotnená do vizualizácie, či projektu vytvoreného architektom.

a. V prípade, že zákazník disponuje už vypracovaným projektom, spočíva naša práca v závislosti na rozsahu špecifikácie v spracovaní cenovej ponuky zahŕňajúcej všetky vyšpecifikované položky, prípadne položky, ktoré sú nad rámec zadania, ale sú pre realizáciu diela potrebné. Po odsúhlasení cenovej ponuky klientom a následnom objednaní vykonáme presné zameranie stavby, kde má byť objednaná konštrukcia zabudovaná. Ak sa výkaz výmer zhoduje s projektom, na základe ktorého bola cenová ponuka vypracovaná, zašleme Vám potvrdenie o prijatí objednávky a z nameraných hodnôt vypracujeme výrobnú dokumentáciu. Túto Vám následne zašleme na odsúhlasnie aby sme mali spoločnú istotu, že všetky detaily boli rovnako pochopené na oboch stranách. V prípade, že skutočný stav stavby sa nezhoduje s projektom, zašleme Vám upravenú cenovú ponuku zohľadňujúcu skutočnú situáciu. Po odsúhlasení Vám zašleme zálohovú faktúru v dohodnutej výške. Ďalším krokom je zadanie skiel do výroby a zabezpečenie kompletnej dodávky kovania. Po zhromaždení všetkých potrebných komponentov si dohodneme termín, v ktorom by Vám realizácia vyhovovala. Po jej ukončení nasleduje odovzdanie a prevzatie diela, na základe ktoré sa jeho realizácia považuje za ukončenú a zašleme Vám zúčtovaciu faktúru na zvyšnú sumu.

b. V prípade, že zákazník nedisponuje žiadnym projektom, sme pripravení na základe konzultácie navrhnúť Vám možné riešenia a ich dizajn v alternatívach, ktoré zohľadňujú Vaše potreby a predstavy. Pri jednoduchých konštrukciách je priebeh konzultácií možný aj prostredníctvom elektronickej pošty, či telefonického rozhovoru. Pri náročnejších konštrukciách, alebo jednoducho v prípade potreby, sme pripravení vykonať obhliadku stavby. Po nájdení vhodného riešenia Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku a ďalší postup je zhodný s krokmi uvedenými v bode a) tohto článku.

Ako dlho budem čakať na dodanie diela?

Termín realizácie je vždy ovplyvnený jej rozsahom, špecifikáciou a stavebnou pripravenosťou. Po vytvorení finálnej špecifikácie Vám ponúkneme reálny termín, v ktorom je zohľadnený čas potrebný na výrobu skla (odvíja sa od náročnosti výrobného procesu) a zadováženia všetkých kovaní, či výroby kovových konštrukcií.

Pri takzvaných štandardných riešeniach s použitím bežných materiálov a komponentov, ktoré sa najviac používajú a vyrábajú je doba realizácie do 4 týždňov od objednania a uhradenia zálohovej platby. Samozrejme, pri väčšom rozsahu diela sa určí harmonogram etáp, v ktorých bude realizácia prebiehať.

Pri neštandardných riešeniach, v ktorých sa uvažuje s použitím menej dostupných komponentov a materiálov vždy najskôr preveríme ich reálnu časovú dostupnosť aby sme Vám vedeli poskytnúť korektnú informáciu o možných temínoch.

Prečo musím zaplatiť zálohu?

Bezpečnostné sklá sú vyrábané presne na mieru pre Vašu konštrukciu. Po ukončení výrobného procesu už nie je možné ich ďalšie opracovanie a použitie na iné výrobky. Ak teda zákazník neodôvodnene odstúpi od zmluvy, tieto sklá nie je možné použiť pri inom projekte a nám by tak vznikla často nevymáhateľná škoda. Rovnako je to aj pri množstve kovových konštrukcií či kovania, ktoré sú mnohokrát vyrobené v rozmeroch, vyhotoveniach či povrchových úpravách presne na mieru Vašej zákazky.

Čo znamená HTS test?

V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k samovoľnej explózií tepelne tvrdeného skla z dôvodu inklúzií sulfidu nikelnatého. HST je proces simulujúci umelé stárnutie skla zahrievaním na určitú teplotu v opakovaných cykloch, ktorý riziko samovoľnej explózie tepelne tvrdeného skla vylúči na 99%. Tento test sa vykonáva na vyžiadanie zákazníka a je spoplatnený.

Pre akékoľvek daľšie otázky , neváhajte nás kontaktovať. +421 918 973 211


« Späť na Realizácie zo skla