MB-SR50N EI

MB-SR50N EI požiarna fasáda

Systém stĺpikovo-priečkovej fasády MB-SR50N EI je určený na výrobu a konštruovanie ľahkých obvodových plášťov s požiarnou odolnosťou EI15, EI30, EI45, EI60 podľa normy PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1 a tiež presklených svetlíkov s požiarnou odolnosťou RE30 podľa normy PN-EN 1365-2. Systém je klasifikovaný ako nerozširujúcí oheň (NRO).

Konštrukcia tohoto systému je založená na nosnej rámovej konštrukcii pozostávajúci z vertikálnych (stĺpov) a horizontálnych (priečok) hliníkových uzavretých profilov s pohľadovou šírkou 50 mm.

Profily stĺpov a priečok sú navzájom odpovedajúcim spôsobom spojené a tvoria hliníkový rošt, ktorý je uchytený k nosnej konštrukcii budovy pomocou vhodných kotiev. Pre získanie požiarnej odolnosti hliníkových profilov sú stĺpy a priečky vyplnené špeciálnymi ohňuvzdornými vložkami. Ohňuvzdorné vložky tvoria hliníkový profil vhodného tvaru, ktorý plní funkciu zosilnenia a je chránený doskami z ohňuvzdorných materiálov. Takto navrhnutá konštrukcia dovoľuje použiť štandardné profily stĺpov a priečok, ktoré sú použité v systéme MB-SR50N, čo významne zvyšuje ekonomickosť celej konštrukcie a zaisťuje rovnaký vzhľad fasády ako v systéme MB-SR50N.

V konštrukcii MB-SR50N EI sú použité stĺpy s hĺbkou od 85÷225 mm a priečky s hĺbkou od 85÷189,5 mm. V systéme sa predpokladá príložkové spojenie priečky so stĺpom, čo umožňuje efektívny odvod vody a správnu ventiláciu priestoru medzi sklami.

Pre optimálnu tepelnú a zvukovú izoláciu je v tomto systéme použitý priebežný termický mostík (izolátor) vyrobený z materiálu „HPVC“ a profilované zasklievacie tesnenia z EPDM.

Protipožiarne sklá alebo iné ohňuvzdorné výplne sú osadené do zasklievacích drážok vytvorených profilových stĺpikov a priečok a tiež prítlačnými lištami. Dodatočne je v zasklievacich drážkach stĺpov a priečok použitá ohňuvzdorná páska. Prítlačná lišta je uchytená k nosným profilom pomocou nerezových skrutiek a podložiek. Tento spôsob zasklievania zaisťuje protipožiarne sklo alebo inú výplň pred vypadnutím z rámu pri požiari.

Fasáda systému MB-SR50N EI musí byť vykonaná v súlade s realizačným projektom, spracovaným individuálne pre každý objekt. Na základe systémovej dokumentácie a tiež na základe statických výpočtov, musia byť v projekte navrhnuté hliníkové profily stĺpov a priečok, príslušenstvo pre kotvenie stĺpov ku konštrukcii stavby a priečok ku stĺpom, schémy rozmiestnenia kotviacich bodov fasády ku konštrukcii stavby. V projekte musia byť určené tiež všetky ostatné materiály a prvky steny, detaily spojení a utesnení medzi prvkami fasády a konštrukciou stavby a tiež spôsob ventilácie a odvodnenia fasády. Ak vezmeme do úvahy požiadavky, ktoré vyplývajú z funkcie, umiestnenia a geometrie budovy, musí byť fasáda navrhnutá tak, aby spĺňala platné normy.

Maximálna výška fasády je závislá na pevnostných parametroch, ktoré vyplývajú zo statických výpočtov, pričom konštrukcia by mala byť rozdelená po poschodiach vertikálnymi teplotnými dilatáciami. Maximálny rozostup a rozpätie nosných profilov s predpokladanou statickou schémou vyplývajú z výsledkov statických výpočtov konštrukcie a rozmerov výplní. Fasáda nie je obmedzená dĺžkou v prípade použitia vodorovných dilatácií.

Ak máte akékoľvek otázky , neváhajte nás kontaktovať. +421 915 707 477

 


« Späť na Protipožiarne konštrukcie