Protipožiarne sklá

Protipožiarne sklo sa skladá z viacerých vrstiev tvrdeného, alebo vrstveného bezpečnostného skla čím vytvára protipožiarnu ale aj bezpečnostnú odolnosť. Využíva sa do okien, dverí, deliacich stien a priečok pri deleniach interiérov, kde je nutná požiarna odolnosť, a kde nariadenia predpisujú sklo s vysokou ochranou a bezpečnosťou voči ohňu. Medzipriestor požiarneho skla je vyplnený priehľadnou vložkou, ktorá sa pri požiari rozpína a približne pri 120°C sa premieňa v pevný a nepriehľadný štít. Tým sa maximálne obmedzuje tepelný tok a sú chránené horľavé materiály za stenou. Celková hrúbka požiarneho skla je určená požadovanou triedou odolnosti proti požiaru. V interiéri sa používa protipožiarne sklo vo vyhotovení monosklo a v exteriéri s kombináciou s izolačným dvojsklom. Je odolné proti UV žiareniu

Odolnosť požiarneho skla sa udáva v minútach s členením 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 min.

Protipožiarne sklá

Ako z názvu vyplýva, tieto požiarne okná majú za primárnu úlohu poskytnúť bezpečie a dostatok času v prípade vzniku požiaru. Spoľahlivo budú brániť šíreniu ohňa a poskytnú čas navyše, ktorý bude možné využiť na zavolanie hasičov, na evakuáciu ľudí a ochranu majetku.

Protipožiarne okná pritom poskytujú obľúbené optické vlastnosti číreho skla.  Zároveň plnia funkciu ochranného „múru“ a v prípade vzniku požiaru, spomaľujú jeho šírenie a bezpečne bránia preniku nebezpečných látok.

Ak máte akékoľvek otázky , neváhajte nás kontaktovať. +421 918 973 211