Obchodné podmienky

 1. Všeobecné podmienky  Za záväzné sa považujú len písomne prijaté objednávky. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že súhlasíte s obchodnými podmienkami, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámili ste sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.
  Prosíme, aby ste vo svojom záujme v objednávkach uvádzali presné a pravdivé údaje. Platnosť cenových ponúk je 30 kalendárnych dní.
 2. Dodacie podmienky  Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru. Zásielky sú odosielané prostredníctvom kuriérskej služby GEIS, na náklady kupujúceho, taktiež je možný osobný odber v našej vzorkovej kancelárii LM MONT, Dukelská štvrť, 018 41 v Dubnici n/V.
  Ak je tovar skladom a v potvrdení objednávky nie je uvedené inak, je tovar expedovaný do 14 pracovných dní od obdržania objednávky.
  Ku každej dodávke tovaru bude priložený dodací list a daňový doklad, ktorý slúži súčasne ako záručný list.
 3. Platobné podmienky  Ak nebolo dohodnuté inak platba prebehne formou zálohovej faktúry, alebo platbou v hotovosti pri odbere tovaru.
 4. Výmena tovaru  V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar, po predchádzajúcom dohovore vymeníme. Tovar nám prineste, alebo zašlite ako balík na našu adresu, a to vrátane kópie daňového dokladu. Náklady na poštovné, spojené s výmenou tovaru, hradí zákazník.
 5. Reklamačný poriadok  Prípadné reklamácie vybavíme v súlade platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby).

Na tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov.

Zánik nároku na uplatnenie reklamácie:

 • tovar bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom . Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení ihneď informovať predajcu)
 • tovar bol skladovaný v nevhodných podmienkach
 • tovar bol kupujúcim nenávratne upravovaný
 • tovar bol použitý na realizáciu, na ktorú nie je určený
 • tovar bol poškodený pôsobením živlov

Postup pri reklamácii:

 • informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom
 • tovar prineste, alebo zašlite ako doporučený balík na našu adresu
 • do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu
 • reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za to, že dodaný tovar bude vhodný k účelu zvolenému kupujúcim. Posúdenie vhodnosti dodaného tovaru k danému účelu je plne na kupujúcom, ktorý sa musí úplne spoliehať na svoje znalosti a skúsenosti predtým, ako tovar použije. Zodpovednosť je v plnej miere na kupujúcom, ktorý z tohto dôvodu nie je oprávnený tovar reklamovať, či na predávajúceho preniesť prípadnú zodpovednosť k náhrade škody.

 1. Odstúpenie od zmluvy  Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak predávajúci nesplnil informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok používania, alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote. Po vrátení tovaru, predávajúci zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku za tovar vopred dohodnutým spôsobom. Náklady spojené s dopravou sa nevracajú.
 2. Ochrana osobných údajov  Práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, najmä zákonu o ochrane osobných údajov. Údaje o nákupoch, reklamáciách a ďalšej činnosti majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám, ako práca s osobnými údajmi.

Zaslaním záväznej objednávky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte s vyššie uvedenými pravidlami.

 1. Rozsah platnosti  Tu uvedené všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky objednávky.
 2. Kontaktné údaje 

Tel. +421 918 973 211, +421 905 360 084

lmmontsro@gmail.com