výmena okien, dverí, presklení

Realizujeme kompletné výmeny okien, schodiskových presklení a vstupných dverí bytových domov.V poslednom období pri výmene vchodových hliníkových dverí prípadne iných stavebných úpravách v bytových domoch je stále rozšírenejšie komplexné riešenie vstupov a ich zabezpečenie proti vstupu cudzích ľudí do objektu.Súčasťou týchto úprav je aj výber kvalitných hliníkových AL dverí, bezpečných poštových schránok a prístupových systémov.

Výmena otvorových konštrukcii:

Výmena otvorových konštrukcií zahŕňa výmenu okien v spoločných priestoroch domu, vstupných brán, zasklených stien na prízemí alebo pri schodisku a výťahoch bytového domu, v mnohých prípadoch riešených ako copilitové steny. Všetky menované konštrukcie je lacnejšie a efektívnejšie vymeniť ako akýmkoľvek spôsobom sanovať. Pri návrhu nových ale treba brať do úvahy mnoho faktorov ako životnosť konštrukcií, typy materiálov a konštrukčné riešenia vrátane spôsobu realizácie. Najkomplikovanejšia z vyššie menovaných je výmena copilitových alebo zasklených stien, výmena okien je relatívne jednoduchá a rýchla  záležitosť, vybrať si treba správny profil, zasklenie a typ montáže podľa typu priestoru do ktorého budú montované.

Copilitové alebo zasklené steny:

Ich výmena je už v prevažnej väčšine prípadov nutná, mechanicky ani teplotechnicky sú v nevyhovujúcom stave, nehovoriac o častom zatekaní do budovy cez netesnosti v nich. Tieto konštrukcie je potrebné demontovať a nahradiť ich buď celo-presklenými novými konštrukciami alebo vymurovať steny do výšky parapetu s osadením okien.


« Späť na obnova bytových domov