zateplovanie obvodového plášťa

V súčasnej dobe výrazného zvyšovania cien energií je zatepľovanie budov veľmi aktuálne hlavne z dôvodu finančných úspor pri užívaní budov. Podľa viacerých nezávislých štúdií priemerná slovenská domácnosť spotrebuje až 60% z celkového množstva energie na vykurovanie Zvyšných cca 40% tvorí ohrev teplej úžitkovej vody a ostatná spotreba energie. Otázka znižovania energetickej náročnosti budov je nanajvýš aktuálna práve v tomto čase. Čaká nás ďalšie výrazné zvyšovanie cien energií, ktoré súvisí s odstraňovaním cenových deformácií v cenách energie

Prečo zatepľovať ?

–       možnosť úspor 30 – 50 % nákladov na vykurovanie

–       predĺženie životnosti fasády

–      zlepšenie tepelnej pohody

–      zníženie rizika kondenzácie

–     obmedzenie vzniku plesní

–     eliminácia tepelných mostov

–     zateplená stavebná konštrukcia lepšie odoláva poveternostným vplyvom

–    zlepšenie akustických vlastností konštrukcií budov v dôsledku zvukoizolačných vlastností

–    nové architektonické stvárnenie budovy, farebné a štrukturálne riešenie

 Ekonomické hľadisko
Tepelné straty, resp. úspory tepla priamo ovplyvňujú náklady na vykurovanie budovy. Podľa prepočtov úsporou tepla na vykurovanie sa ekonomická návratnosť investícii do dodatočného zateplenia panelových domov postavených do začiatku 70–tych až 80–tych rokov pohybuje v rozmedzí 5-8 rokov, pri uvažovaní svetových cien energie.
Ekologické hľadisko
Ďalším nezanedbateľným efektom zateplenia úzko súvisiacim s menšou spotrebou tepla na vykurovanie je podstatné zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia. Pre lepšiu názornosť možno uviesť štúdiu spracovanú v Rakúsku, kde bola porovnávaná produkcia CO2 rodinného domu s priemernými tepelnoizolačnými vlastnosťami pred a po zateplení kontaktným zatepľovacím systémom (12 cm tepeľná izolácia). Podľa výsledkov spomínanej štúdie produkcia CO2 počas obdobia 40 rokov je porovnateľná s objemom emisií CO2, ktoré by vyprodukovalo osobné auto pri prejazde 1 milióna kilometrov (cca 25 krát cesta okolo rovníka).

Stavebno–technické a estetické hľadisko
Zateplením obvodového plášťa sa odstraňuje zatekanie škárami stykov medzi panelmi a trhlinami. Taktiež sa výrazne znižuje teplotné namahanie nosných panelov. Zateplením obvodového plášťa dostáva budova aj nový ochranný obal odolný voči pôsobeniu všetkých nepriaznivých klimatických a ekologických vplyvov. Nezanedbateľným efektom zateplenia je aj nový šat a nový výzor, ktorý budova získavá. Z fádnych šedých panelových domov je tak možné vyčariť veselé a živé stavby a sídliska premeniť na architektonicky zaujímavé celky.

Hygienické hľadisko

Jedným z podstatných dôvodov, prečo vôbec pristupujeme k zatepleniu, je zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri budovy. Zateplením obvodového plášťa dosiahneme zvýšenie vnútornej povrchovej teploty steny, čo má za následok nielen zlepšenie tepelnej pohody v miestnosti (v blízkosti steny necítime v zime chlad resp. v lete sálajúce teplo), ale taktiež eliminovanie rizika možného výskytu zdraviu škodlivých húb a plesní na studených povrchoch stien.


« Späť na obnova bytových domov