Zateplenie strešného plášťa

Strecha je veľmi dôležitou stavebnou konštrukciou nad posledným podlažím .Strecha tvorí aj tak povediac piatu fasádu objektu.Hlavnou funkciou je zabrániť prenikaniu vody do vnútra budovy, okrem nepriepustnosti musí konštrukcia odolávať aj iným vplyvom a to tepelno-vlhkostným,tepelno-technickým,akustickým,protipoziarným,statickým a estetickým .